Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко (2014-2015г.)

Проектът „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко” се финансира от Robert Bosch Stiftung.  Неговата цел  е да се подпомогне изграждането на активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а периодът на изпълнение е 2014-2015 година. Партньор в осъществяването на проекта е Гражданското училище за политически науки в Мароко.

Проектът „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко” се финансира от Robert Bosch Stiftung.  Неговата цел  е да се подпомогне изграждането на активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а периодът на изпълнение е 2014-2015 година. Партньор в осъществяването на проекта е Гражданското училище за политически науки в Мароко.

В рамките на проекта ще бъдат идентифицирани специфичните нужди от обучение на младите и активни лидери  от целия политически спектър и на основните актьори от гражданския сектор, които имат влияние върху формирането на общественото мнение.  БУП ще окаже подкрепа на мароканското училище в комуникацията с политическите партии в страната за включването им в обучителните програми на училището. Ще бъде изработен  и специален наръчник, който  ще съдържа знания и експертиза, свързани с ролята на партиите – добрите  практики на финансиране, участие в изборния процес, изграждането на стабилна многопартийна демокрация.  Марокански експерти ще  посетят България за допълнително обучение, свързано с инструментариума за създаване на подходяща среда за многопартиен диалог  между  всички заинтересовани страни.