Изкуството на покоя

За къде би искал да пътува писателят Пико Айър? За никъде. В своите лирични и противоречащи на интуицията размишления, Айър се спира на невероятните прозрения, които постига човек, ако отдели време да се отдаде на състоянието на покой. В нашия свят на непрекъснато движение и разсейващи фактори, той оспорва нашите стратегии, като ни показва, че всеки от нас може да отдели по няколко минути на ден или няколко дни от всеки сезон. Тази беседа е за всеки, който се чувства премазан от тежестта на изискванията на нашия свят.

Превод:  Biliana Nikolova