Експерти от Гражданското училище за политически науки в Мароко се обучаваха в България

tot_ecep_dec_2014

От 11 до 16 декември двама представители на Гражданското училище за политически науки в Мароко бяха на обучителна визита в България. Целта й бе да се запознаят отблизо с опита на Българско училище за политика „Димитър Паница” в обучението на политически и граждански лидери. Посещението съвпадна с втория курс от Национална програма 2014 / 2015 на БУП и даде възможност на мароканските експерти да видят как са организирани и протичат различните сесии – в голяма зала и малки групи. По време на срещите си с експерти от БУП мароканските колеги обсъдиха резултатите от направено изследване за обучителните нужди на гражданския сектор и медиите в Мароко и  разработената от БУП матрица за знанията, които да залегнат в програмата на ГУПН. Те очертаха и потенциални теми, които да бъдат включени в бъдещите обучителни модули на мароканското училище.

Посещението беше в рамките на проект за повишаване на обучителния капацитет на Гражданското училище за политически науки в Мароко и се подпомага финансово от Международната организация на франкофонията.