Обучение за обучители за експерти от Украинското училище за политически науки (2014)

Обучението е съвместна инициатива на Българско училище за политика „Димитър Паница” и украинското училище и се осъществява с финансовата подкрепа на  Мрежата на училищата за политически науки към Съвета на Европа.  То се проведе в София, България, в периода 1 – 7 декември 2014 г. и в него участваха 6 завършили Украинското училище за политически науки. Използван бе методът за интензивно обучение на възрастни.

Целта на проекта е да предаде тринадесетгодишния опит на Българското училище в областта на обучението на политически и граждански лидери и да подпомогне методологически Украинското училище за политически науки.  

Повече информация за обучението можете да намерите тук