Какво може да разкрие индексът на социалния прогрес за страната ви

За брутния вътрешен продукт често се говори така, сякаш е записан в скрижалите, дадени от Бог на Мойсей. Истината е, че това понятие е създадено от един икономист през двайсетте години на 20-ти век. Трябва ни много по-ефективен измерител, отговарящ на нуждите на 21-ви век – казва Майкъл Грийн. Това е индексът на социалния прогрес. С чар и остроумие, той показва как този инструмент измерва обществата в три наистина важни аспекта. И разкрива драматичното пренареждане на нациите, което настъпва при използването му.

Превод:  Peter Petrov