България може много да помогне на Мароко с опита си за изграждане на демокрация по време на преход

img_0201

Опитът на България като страна, която в последните 25 години успешно премина към демокрация, беше оценен като много важен за Мароко в контекста на продължаващите политически реформи в страната. Това беше основното послание на срещите с партийни лидери, млади политици, месни представители и членове на гражданското общество, които се проведоха по време на посещението в края на февруари в Мароко на д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българско училище за политика „Димитър Паница” и Йорданка Евгениева, координатор на международните проекти в училището. Това становище беше споделено и от г-н Андре Азулай, съветник на краля на Мароко и бивш президент на фондация „Анна Линд”, който топло приветства работата, която Българско училище за политика „Димитър Паница” прави в Мароко и в частност – подкрепата му за необходимостта от по-интензивно споделяне на опит между България и Мароко в сферата на демократичното развитие.

Посещението беше в рамките на проект „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко”, който се финансира от фондация „Робърт Бош” и се изпълнява в партньорство с Гражданското училище за политически науки в Мароко. Той е част от подкрепата, която Българското училище за политика предоставя на Гражданското училище за политически науки в Мароко за неговото институционално развитие. Специфичната цел на посещението беше да представи резултатите от изследването на обучителните нужди на политическите партии в Мароко, проведено в края на 2014 г, и да даде началото на реализацията на плана за действие за включването на политическите партии в обучителните програми на Гражданското училище за политически науки в Мароко. Бяха проведени срещи с високопоставени представители на всички парламентарно представени политически партии, както и с партии, представени на местно ниво.

По време на посещението бяха проведени и срещи с г-н Дрис Ел Язами, президент на Националния съвет по човешки права, и г-н Мустафа Кхалфи, министър на комуникациите и говорител на правителството. Г-н Кхалфи изрази подкрепата си за нашите усилия да допринесем за развитието на многопартийната демокрация в Мароко, основана на принципите на доброто управление и върховенството на закона. Едноседмичното посещение завърши с фокус група, в която участваха 25 политици, избрани на местно ниво, завършили Гражданското училище за политически науки и Лятната академия за развитие на демокрацията в района на Средиземноморието, както и членове на Научния съвет към Гражданското училище за политически науки в Мароко. Темите на дискусията бяха обучителните нужди на политическите партии в Мароко и в частност – острата необходимост от програми, които овластяват жените и младежите. В заключителните коментари всички участници споделиха мнението, че обучителният формат, базиран на включването на всички заинтересовани страни и актьори, ще бъде много полезен за насърчаване на културата на демократично управление.