Представители на Гражданското училище за политически науки в Мароко се обучаваха у нас

dsc_0212

Четирима представители на Гражданското училище за политически науки в Мароко бяха на работно посещение в България от 24 до 28 март. Те участваха в обучение, организирано от БУП „Димитър Паница“,  в рамките на проекта  „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко“, който се финансира от фондация „Робърт Бош“.

Представителите на ГУПН се срещнаха с председателя на УС на БУП Саша Безуханова,  членовете на УС доц. Боряна Димитрова и проф.Антоний Тодоров и изпълнителния директор  на БУП д-р Ирина Алексиева. С тях те  обсъждаха развитието на мултипартийния диалог в България по време на прехода, ролята на БУП в процеса и как партийните приоритети могат да се превърнат в национални.   По време на визитата екипът на БУП и Консултативният съвет към изпълнителния директор споделиха с мароканските експерти опита си как училището и политическите партии работят заедно при осъществяването на Националната програма „Управленски умения“ и какви са механизмите за подбор на младите политически лидери, които участват в нея.

Програмата включваше също срещи с народни представители от различни политически партии, завършили БУП, с българските депутати в Европейския парламент Владимир Уручев, Георги Пирински и Илхан Кючюк, вицепремиера Меглена Кунева, съветника на президента доц.Румяна Коларова.  Обсъдени бяха въпроси, свързани с взаимодействието между партиите на европейско равнище, формите на мултипартийно сътрудничество в българския парламент, ролята на президентската институция в процеса, коалиционната култура и т.н. Представителите на ГУПН бяха приети и от посланика на Кралство Мароко у нас Н.П. Латифа Ахарбаш.