Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите (2015-2016г.)

Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“ и стремежа ни да променяме обществото към по-добро. Проектът „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“ се финансира от  фондация „Чарлз Стюърт Мот” – САЩ.  Неговата цел е да стимулира общността от млади лидери филантропи, които приемат личните прояви на дарителство и доброволчество като неотменни стъпки към значима обществена промяна. Искаме да накараме политическите и граждански лидери да разпространяват опита си в сферата на филантропията, да увличат с работата си другите, да предизвикват с действията си промени в общността си и обществото като цяло. Искаме да дадем тласък на диалога между поколенията, които да споделят помежду си филантропските си стратегии и виждания, обогатявайки филантропската общност и утвърждавайки филантропията като основна ценност на съвременния лидер и неотменима част от лидерството.

 Повече информация за проекта можете да намерите тук