Дрис Ел Язами: „Мароко има нужда от практическо обучение за млади лидери“

dsc_0015
Възможностите за сътрудничество при създаване на обучителни програми в сферата на правата на човека и демократичното развитие в Мароко обсъдиха президентът на Националния съвет за права на човека в Мароко Дрис Ел Язами и изпълнителният директор на БУП „Димитър Паница” д-р Ирина Алексиева. Срещата се състоя в офиса на училището в София и бе в рамките на двудневното посещение на Ел Язами в България по покана на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова.
Ирина Алексиева и Дрис Ел Язами продължиха започнатия преди месец в Мароко разговор за перспективите за по-тясно взаимодействие между двете организации, като  Ел Язами потвърди още веднъж големия интерес, който Мароко има към опита на България от годините на демократични реформи, както и към експертизата на БУП „Димитър Паница” в провеждане на обучителни програми с фокус върху изграждането на практически умения. Той подчерта, че едно от най-големите предизвикателства в Мароко е именно практическото обучение на новото поколение млади лидери. Ирина Алексиева сподели, че един от най-важните елементи за успешното изграждане на устойчив граждански и политически капацитет е наличието на ясно дефиниран, дългосрочен и кохерентен план за развитие и обучения, който да гарантира надграждането на знанията и уменията, а не тяхното повтаряне. Това е особено валидно при изграждането на устойчив капацитет на организации от гражданския сектор, така че те да бъдат институционално стабилни в дългосрочен план.
На срещата присъстваха и посланикът на Кралство Мароко в България Н.Пр. Латифа Ахарбаш и заместник-посланикът Иман Уадил.