Първата среща на Клуба на филантропа обедини завършили БУП

philantropist_club_may_2015

Млади филантропи от различни випуски на Българско училище за политика „Димитър Паница” представиха каузите, по които работят, и обмениха идеи как могат да си бъдат полезни взаимно. Това стана на първата среща на Клуба на филантропа, която се състоя на 20 май в офиса на училището.

Участниците в нея  подкрепиха  създаването на Клуб на филантропа, обсъдиха множество идеи за бъдещата му работа и как могат да си бъдат взаимно полезни в дарителската и доброволческата си дейност. Те споделиха каква подкрепа им е нужна, с какво би могло да ги подпомогне БУП, по какви канали ще поддържат непрекъснат контакт помежду си и ще търсят  съмишленици за каузите си. По време на срещата беше представена интернет страницата на Клуба на филантропа и възможностите за обмяна на опит и идеи, които предоставя.

Клубът на филантропа е инициатива на участници в Националната програма и завършили Българско училище за политика „Димитър Паница”, активно работещи по различни дарителски и доброволчески каузи. Целта му е да обедини младите филантропи, да им даде „пространство” да се срещат, в т.ч. и виртуално, да обсъждат общи теми и инициативи, да обменят идеи и обогатяват собствените си дарителски практики, както и да търсят съмишленици и да вдъхновяват околните да се включват в техните каузи и инициативи. Той се реализира в рамките на проект „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот”.