Амина Буаяш: Жените – агенти на промяната

amina_summer_academy_2015

Правата на жените в региона на Средиземноморието бяха основен акцент в програмата за деня на Лятната академия за укрепване на демокрацията. Лекция на тема “Социална сигурност – жените като агенти на промяната” беше изнесена от Амина Буаяш, генерален секретар на международната Федерация по човешките права.  Буаяш изтъкна ролята на жените в обществото и при разрешаване на конфликти. Тя очерта положението на жените в различните страни от Южното Средиземноморие, коментира ефекта от мерките, предприети от правителствата в тези държави с цел овластяване на жените, в т.ч. въвеждането на квоти за жени в политиката.

Денят продължи с лекция на телевизионния журналист Бойко Василев за основните правила за участие в телевизионен дебат. След това той води симулация на телевизионен дебат на тема “За и против въвеждането на 50% квота за жени в националния парламент.”

Повече информация за проекта можете да намерите тук