Започна Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми

young_roma_program_course1

Първият курс от Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми се проведе между 10 и 13 септември във Велико Търново. Събитието беше официално открито от Никола Петков от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Даниела Симеонова, програмен директор на Българското училище за политика и Спаска Петрова от сдружение “Нов път”.

Фокусът на първия курс от програмата беше върху социално-икономически статус на ромската общност и политиките за интеграция.  В програмата гостуваха още доц. д-р Алексей Пампоров от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и ръководител социологически изследвания в Институт “Отворено общество”;  д-р Боян  Захариев, програмен директор в Институт “Отворено общество”, проф. Вихрен   Бузов, заместник декан по научноизследователската и международната дейност във Великотърновски университет  “Св. Св. Кирил и Методий”,  Светла Савчева, психолог от Технически университет – Габрово. 18 младежи имаха лекции и обучителни задачи, посветени на комуникация в мултикултурна среда и преодоляването на стереотипи, решаване на конфликти,   политическото представителство на ромите в България, политиките за преодоляване на бедността и др.

Специални гости по време на обучението бяха Спаска Петрова в качеството си на бивш заместник-министър на труда и социалната политика с ресор социални политики и социално включване, както и д-р Росица Гецова, кмет на община Лясковец  и Даниела Арабаджиева, председател на общинския съвет на община Лясковец.

Програмата завърши с лекция на тема  “Образование и интеграция – успешни модели за задържане на ромските деца в училище”. Гост лектори по нея бяха Ралица Кирилова, парламентарен секретар на Министерство на образованието и науката и Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.

Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми е част от проекта “Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, който се изпълнява от Сдружение„Нов път” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5