Проведоха се общностните дискусии по проекта “Предизвикалетства, променящи живота”

22.11.2015

През юли, август и ноември 2015г. се състояха дванадесетте общностни дискусии по проекта “Предизвикалетства, променящи живота”. Екип на Платформа АГОРА и Българското училище за политика “Димитър Паница” посети и организира срещи с местните общности  в Радилово, Малко Търново, Чирпан, Крушаре, Орешак, Гарван, Антоново, Провадия, Видин, Кула, Пожарево и Малашевци. По време на срещите общностите идентифицираха значими за тях проблеми и излъчиха по двама свои лидери, които след като преминат съответно обучение, ще предложат решения на поставените на дискусиите проблеми.

Проектът “Предизвикателства, променящи живота” се изпълнява от Сдружение„Платформа АГОРА” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_jpg_4642_resized