Състоя се вторият курс на Програмата за активно гражданско участие и лидерство

18.01.2016

Вторият курс от Програма за активно гражданско участие и лидерство се проведе между 14 и 17 януари в София. Фокусът на втория курс от програмата беше върху инструментите за гражданско участие. В програмата гостуваха Марияна Георгиева, образователен експерт и обучител, Ива Таралежкова, председател на УС на Форум Гражданско участие, д-р Атанас Славов, доктор по конституционно право в СУ “Св. Климент Охридски”, Емилия Занкина, преподавател по политология в Американски университет в България, Славея Христова, изпълнителен директор на сдружение “Болкан Асист”, Даниела Симеонова, програмен директор на БУП, Емилия Лисичкова, председател на “Платформа Агора”, Спаска Петрова от Сдружение “Нов път”, Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове и Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци.

Общностните лидери  имаха лекции и обучителни задачи, посветени на участието на гражданските организации при  формулирането на национални и местни политики, формите на пряка демокрация, обществените съвети на местно и национално ниво, взаимодействието общност-местна власт, доброволчество, водене на преговори и анализ на заинтересованите страни.

Специален гост по време на обучението беше омбудсмънът на София  Лилия Христова.

По време на втория курс от Програма за активно гражданско участие и лидерство имаше специално упражнение за анализ на заинтересованите страни. За домашно 24мата участници в програмата трябваше да направят такъв анализ на проблемите, поставени на общностните дискусии от местните общности.

Програма за активно гражданско участие и лидерство е част от проекта “Предизвикателства, променящи живота”, който се изпълнява от Сдружение„Платформа АГОРА” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_jpg_4642_resized