Състоя се третият курс на Програмата за активно гражданско участие и лидерство

15.02.2016

Третият курс от Програма за активно гражданско участие и лидерство се проведе между 11 и 14 февруари в София. Фокусът на третия курс от програмата беше върху инструментите за застъпническа кампания. В програмата гостуваха Емилия Занкина, преподавател по политология в Американски университет в България,  Даниела Димитрова, изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“, Неделчо Неделчев, психолог, д-р Ангелина Марковска, преподавател по политология във ВТУ и   Бойко Василев, журналист, водещ на предаването „Панорама“ по БНТ.

Общностните лидери  имаха лекции и обучителни задачи, посветени на преговорите между различните заинтересовани страни, както и за участието на заинтересованите страни при формулирането на местни политики, планиране на застъпническа кампания, информационна кампания, както и как да дават интервю.

В програмата имаше специална лекция за протокол и етикет, проведена от експертът по протокол Анатолий Пазийски.

По време на третия курс от Програма за активно гражданско участие и лидерство общностните лидери планираха застъпнически кампании по проблемите, поставени на общностните дискусии от местните общности.

Програма за активно гражданско участие и лидерство е част от проекта “Предизвикателства, променящи живота”, който се изпълнява от Сдружение„Платформа АГОРА” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_jpg_4642_resized