В Клуба на филантропа обсъждаха политиките за децата в риск и конфликт със закона

dsc_3873

Випускници на Българско училище за политика „Димитър Паница“ коментираха статута на ВУИ (Възпитателни училища- интернат) и статистиката, според която над 3 хиляди деца в България са в конфликт със закона. Над 200 деца са настанени във ВУИ. А само 5% от завършилите в такива институции успяват да се интегрират в обществото. 

Темата за възстановяващото детско правосъдие е лична и професионална кауза на част от завършилите училището и по тяхно предложение беше включена за дискусия на Клуба на филантропа, която се състоя на 11 октомври в офиса на БУП. 

Гост на срещата беше председателят на сдружение Ре-Акт Любен Георгиев. Сдружението се е посветило на каузата да подобри живота на младежи в неравностойно положение, като работи за плавното социално включване и професионална интеграция на повече от 50 младежи, настанени във ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово.

Георгиев разказа за опита, уроците и добрите практики от работата на Ре-Акт в училището, както и за плановете им в сферата на социалното предприемачество като алтернатива за младежи в неравностойно положение. 

Ре-Акт са разработили система за работа с младежите, която включва четири сфери- придобиване на практически и професионални умения; развиване на творчески и социални умения; доброволчество и спорт.

Опитват се да развият и идеята си за социално предприемачество като създадат фабрика за ремонт на велосипеди.

Клубът на филантропа е инициатива на участници в Националната програма на Българско училище за политика „Димитър Паница“, които активно работят по дарителски и доброволчески каузи. Целта му е да обедини младите филантропи, да им даде „пространство“ да се срещат, да обсъждат общи теми и инициативи, да обменят идеи и обогатяват собствените си дарителски практики, както и да търсят съмишленици и да вдъхновяват околните да се включват в техните каузи и инициативи. Той се реализира в рамките на проект „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот“.