Управление на конфликти и решаване на преговори

School of Politics > Новини > Новини > Управление на конфликти и решаване на преговори
pregovori_2016

Третият ден на Националната програма беше насочен към лекции за решаване на конфликти и водене на преговори. Психологът Ивелин Николов запозна участниците с видовете конфликти и стратегиите за преодоляването им.  Медиаторът Албена Комитова обясни основните видове преговори и стратегиите за участие в тях. Сутрешната програма започна с игри за екипност.