Състояние на правата на детето в България

20.11.2016

От тази година Българското училище за политика „Димитър Паница” въвежда в курсовете си теми, свързани с важни детски политики. Първият тематичен цикъл беше посветен на състоянието на правата на детето в България и се проведе на  дата от символичен характер – 20 ноември, денят от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Гостуващи лектори бяха доц. Велина Тодорова – член на Комитета по правата на детето към ООН и г-н Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Панелите, посветени на детските политики, се осъществяват в рамките на проекта „Гласът на българските деца”, финансиран от Фондация „Оук”, създаден, за да се засили процесът на формулиране и прилагане на детски политики и да подпомогне въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми.

Основен фокус на лекцията беше необходимостта създаваните политики и действия на държавните органи да отчитат приоритета на детските проблеми и нужди. Лекторите разгледаха най-важните теми и документи, които касаят спазването и развитието на правата на детето в страната – ратификация на Конвенцията за правата на детето в България, създаването на Закона за закрила на детето и други нормативни документи. Кои са държавните органи, които съблюдават за спазването на правата на децата в България и доколко те успяват да се справят със своята роля. Какво все още недостига, за да кажем, че закрилата на детето се осъществява по функционален и повсеместен начин.

Във втори курс на Националната програма “Управленски умения” предстои втори панел по темата за детските политики,  насочен към семейните политики в България.