Правителството включва неправителствения сектор в подготовката за Българското председателство на ЕС

logo_bg

Служебният заместник министър-председател Деница Златева обяви създаването на механизъм за включване на неправителствени организации в подготовката за Българското председателство на ЕС през 2018 г.

Представители на създадения през м. януари Национален форум от неправителствени организации за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. се срещнаха с г-жа Златева днес, за да обсъдят участието си в подготовката. Г-жа Весела Чернева, директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика, г-жа Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българско училище за политика „Димитър Паница“, и г-жа Моника Панайотова, член на Консултативния съвет на Фондация „Българска Памет“, от името на 54-те граждански организации, участващи във Форума, разговаряха с г-жа Златева.

„Неправителственият сектор ще бъде включен по ясен и конкретен начин в работата по подготовката на Председателството“, заяви министър Златева и се ангажира със съдействие за това. До две седмици ще има механизъм за координация на НПО-та по теми, свързани с приоритетите на Председателството. А организациите, които вече планират събития за тази и началото на следващата година по някоя от тези теми, ще могат да ги подадат за включването им в календар от съпътстващи събития.

Националният форум от неправителствени организации за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. беше създаден по инициатива на Европейския съвет за външна политика на инициативна среща на 23 януари 2017 г. Организациите, групирани според сферата си на дейност, започнаха работа по петте приоритетни области:

  • Съюз за работни места, растеж и конкурентоспособност
  • Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани
  • Към енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата
  • Съюз на свобода, сигурност и правосъдие
  • Съюзът като мощен фактор на световната сцена

„Тази инициатива на неправителствения сектор е знак, че той се интересува от това какво България може да постигне от сега до средата на другата година. Надяваме се тази подадена ръка да намери подходящ отзвук в институциите“, каза Весела Чернева, директор на ЕСВП – София.