Заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк откри Четвъртата лятна евросредиземноморска академия в Правец

photo194669

Необходимо е засилено сътрудничество между всички страни от средиземноморския регион, за намаляване на терористичните заплахи, заяви при откриването на Четвъртата лятна евросредиземноморска академия в Правец, заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк. Той приветства форума, организиран от Българското училище за политика „Димитър Паница, посветен на проблемите на радикализацията и екстремизма

Рисковете за глобалната сигурност достигнаха безпрецедентни равнища и терористичната заплаха непрекъснато еволюира. Нашата оценка е, че са налице редица неоползотворени възможности за подобряване на сътрудничеството по въпросите на противодействието на тероризма в Евросредиземноморския регион, каза българският зам.-министър.

В продължение на шест дни 21 млади депутати, членове на различни политически партии и граждански организации от Мароко, Тунис, Йордания, Ливан, Египет и България ще слушат лекции и ще споделят опит по водещата тема на тазгодишното издание – „Радикализация и екстремизъм в Евросредиземноморския регион и ролята на гражданското общество в разработването на успешни стратегии за противодействие“.

„През изминалите няколко години светът стана свидетел на колосални промени в редица държави от Близкия изток и Северна Африка. Промените преобразиха из основи облика както на региона, така и на света. Усещането за сигурност на всички нас беше променено“, каза още пред участниците Юрий Щерк и изброи съвременните предизвикателства пред международната общност, произтичащи от все по-неконтролируемия миграционен натиск и разрастващата се заплаха от радикализация и инфилтрация на екстремизъм. Това са социални сътресения, последвали разпадането на авторитарните режими в редица държави от Близкия изток и Северна Африка, политическа нестабилност, проблеми със сигурността и тежки социално-икономически последици.

Щерк подчерта активната работа на Европейския съюз за справяне с общите предизвикателства: „Адаптираната Европейска политика за съседство, която бе поставена и на публично обсъждане, обхваща всички аспекти на отношенията между ЕС и съседните ни страни, вече и с акцент върху ново измерение – сигурността. Работи се върху засилването на диалога с отделни страни от Близкия изток и Северна Африка по тези въпроси, но и с отчитане на необходимостта от създаване на заетост и възможности за социално-икономическо развитие, особено сред младите хора“, допълни той.

Българският зам.-министър акцентира върху стремежа на България по време на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС за повече резултатност на предлаганите политики в борбата с тероризма в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, като представи и важни стъпки за ефективното справяне с общите предизвикателства. „Необходимо е повече от всякога обединяването на усилия на глобално ниво между институции, бизнес и гражданско общество за изработване на стратегия за проактивно, а не реактивно справяне с радикализацията, насилствения екстремизъм и терористичната заплаха“, подчерта Щерк. Зам.-министърът акцентира върху необходимостта от по-активна дискусия относно причините младите поколения да стават все по-уязвими и податливи на посланията на терористични организации. По думите му ролята на стандартните и на социалните медии е от изключителна важност за създаването на позитивна среда, в която да бъдат разпространявани послания за мир и стабилност.

„Ефектите от засилващата се радикализация и екстремизъм по целия свят се отразяват не само на сигурността по света, но и на начина, по който живеем днес“, отбеляза и изпълнителният директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“ д-р Ирина Алексиева при откриването на форума. Тя приветства участниците в четвъртата Лятна академия и изрази радост от присъединяването на три нови държави към досегашните участници – Йордания, Египет и Ливан. Алексиева цитира известния арабски философ Ибн Халдун: „Този, който намира нов път, е пътеводител, дори ако пътят отново трябва да бъде намерен от другите.  А този, който върви далеч напред пред съвременниците си, е лидер, макар и да трябва да минат векове, преди да бъде признат за такъв.“

Лактори в първия ден на Лятната академия на Българското училище за политика бяха  доц. д-р Марияна Малинова, преподавател в  Департамента по средиземноморски и източни изследвания в НБУ, проф. Ахмед Дрис, изп. директор на Тунизийско училище за политика и журналистът Руслан Трад.

С огромно нетърпение обучаващите се в Академията очакват срещата си с Андре Азулай, главен-старши съветник на краля на Мароко Мохамед VI. В събота той ще говори пред участниците по темата за изграждане на стабилност, устойчиво развитие и приобщаващи общества в  Евросредиземноморски регион и защо регионалното сътрудничество има значение.