На фокус: Децата на България (2019-2020)

Проектът „На фокус: Децата на България“ се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница“ (БУП) и се финансира от Фондация „ОУК“. Той започна месеци след успешното приключване на проект „Гласът на българските деца“ (2016-2020 г.) и е негово продължение.

„На фокус: Децата на България“ има за цел да поставя и държи на първите места в дневния ред на политическите и гражданските лидери на България проблемите на децата на страната ни, както и да повиши капацитета на хора, които работят в сферата на политиките и услугите за деца по места.