Министър Данаил Кирилов: „Детското правосъдие е стратегическа тема за българското правителство“

dk_11_sait

„Законодателната политика на България третира семейството като естествена среда, в която детето се отглежда и възпитава. В това отношение приемането на нов закон за детско правосъдие продължава да бъде основно предизвикателство пред реформата в сектора.“ Това заяви министърът на правосъдието Данаил Кирилов пред участниците в Националната програма „Управленски умения“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Той обсъди темата за детското правосъдие заедно със съдия Албена Ботева от Съюза на съдиите и Мария Брестничка, директор „Развитие на мрежата“ на Националната мрежа за децата.

Един от акцентите в изказването на министър Кирилов бе, че темата за детското правосъдие е стратегическа за българското правителство, защото поставя в центъра правата на детето и отговорността на държавата за тяхната грижа. Той обясни, че работата по новия закон продължава. Заедно с това Министерство на правосъдието активно следи за ефективното функциониране на изградените от него в страната т.нар. сини стаи – специализирани помещения за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни по граждански и наказателни производства.

Съдия Албена Ботева разказа на участниците в програмата основните принципи на работа в сините стаи и необходимостта от мултидисциплинарни знания и умения на съдиите и всичкки специалисти, които работят с деца. Мария Брестничка на свой ред заяви, че неправителственият сектор отдавна очаква закона за детско правосъдие да стане факт и да си партнира с държавата по неговото изпълнение.

Панелът беше проследен от страна на участниците с особен интерес. Последва разгорещена дискусия.

obshta_snimka_10_02_2020