И курсистите от Випуск 2020 на БУП ще имат своя благотворителна кауза

pavel_ivanov_sait

Традицията завършващите Българското училище за политика „Димитър Паница“ да имат своя благотворителна кауза ще спази и Випуск 2020. В последния ден на трети курс от обучителната програма курсистите взеха решение да организират събитие с благотворителни инициативи и търг и със събраните средства да подкрепят млади хора за обучение във ВУЗ. Изборът ще бъде направен сред младежи от етнически малцинства, такива в неравностойно положение и лишени от родителска грижа. Чрез каузата „Помогни на бъдещето“ избраните ще получат стипендия за обучение.

Преди да определят своята кауза и да си пожелаят здраве и хубави емоции до следващата си среща през март, обучаемите разбраха как се прави оценка на въздействието на публични политики от Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация. Наученото от него упражниха в малки групи с решаването на специална обучителна задача.