Чисти решения за мръсния въздух (2019-2020)

Проектът „Чисти решения за мръсния въздух“ предвижда обучителна програма, в която ще включим представители на областната и общинската администрация, представители на граждански организации и лидери на общественото мнение от най – засегнатите общини. Целта е да се подобри информираността на новоизбраната местна власт – представители на областната администрация, кметове, ресорни зам.-кметове, експерти и др. и да се увеличи гражданското участие при формулирането на политики за борба с мръсния въздух и вредните му ефекти. Проектът предвижда и мерки за информиране и въвличане на местните общности при решаването на проблема. Крайни ползватели на проекта ще са жителите на 4те най-засегнати града.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.