Проект „EU COOLтура“  ще бъде реализиран от Българско училище за политика „Димитър Паница“ в периода януари  – октомври 2021 г. Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) и основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора за политиките на Европейския съюз(ЕС), за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. Основната и специфичните цели на проекта ще бъдат постигнати чрез реализация на онлайн ателиета и уъркшопове за младежи по темите ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика, образование чрез свободно движение и обмен в епоха на „Ковид-19″, ресурси в подкрепа на културното многообразие.

Успешното изпълнение на „EU COOLтура“ ще даде информация на младите хора в България за ЕП, ще ги ангажира по-тясно към делата на ЕС чрез присъединяването им към общността „together.eu“.

 

Повече информация за проекта можете да намерите тук.