Доклади, анализи, добри практики и начини на въздействие на уязвими групи върху политики в общността

active_citizens_fund_e1571929162228

На 9-ти януари 2021г. се състоя последната онлайн конференция по проект ”Изграждай мостове за промяна”, изпълняван от Сдружение „Нов път”, Асоциация Българско училище за политика „Димитър Паница” и норвежкия им партньор – Академия за човешки права , финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 година.

В първата част от конференцията БУП и Сдружение „Нов Път” представиха направените от тях доклад и анализ, които са свързани с установяване на нивата на гражданско участие на хората от уязвими групи – младежи до 29 години, както и възможностите за влияние на тези групи върху политиката, особено върху тази на местна власт.

Във втората част от събитието Академията за човешки права от Осло представи добри практики в Норвегия.

Повече информация за проекта може да намерите тук.