Проведе се фест на енергийната ефективност в град Рила

Като част от проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“, Българско училище за политика „Димитър Паница“ и Асоциация на българските градове и региони организираха фест на енергийната ефективност, който се проведе на 23 юли. Събитието премина при голям интерес от гражданите на общината, които бяха осведомени за възможните форми за тяхното участие в създаването и реализацията на политиките по енергийна ефективност. Експертите по проекта отговориха на многобройните въпроси и раздадоха разнообразни информационни печатни материали.

Проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“  се изпълнява от Асоциация на българските градове и региони и Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се   финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.