Кандидатствайте и спечелете стипендия за обучение в Българско училище заполитика „Димитър Паница“ за учебната 2024 г.

Винаги можете да намерите време за учене
Йожен Йонеско


За какво е стипендията? Обучение в Националната програма „Управленски умения“
на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Програмата развива умения
за комуникация, лидерство, организация, дава знания за местните, националните и
международните политики.
С кого ще се обучавате? Заедно с представители на местната и националната власт, на
бизнеса, съдебната система, на професионални и неправителствени организации.
От кого ще бъдете обучавани? Експерти, действащи политици, утвърдени лидери,
университетски преподаватели.

Тръстът за социална алтернатива (ТСА) покрива цялата сума за обучение в
Националната програма „Управленски умения“.
ТСА е неправителствена организация, която оказва финансова подкрепа, за да се
намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната
активност на хората от икономически уязвимите групи. Фокусът е върху ромите, две
трети от които живеят в бедност.
Условия за кандидатстване:

 • да заемате водеща позиция в гражданска организация с обществен авторитет и
  влияние в страната/областта/региона;
 • да имате минимум 5 г. професионален опит;
 • да работите за хора от уязвими общности и групи;
 • да НЕ представлявате търговски дружества, бизнес организации и/или клонове и
  представителства на чуждестранни фирми и чуждестранни и международни
  организации;
 • да НЕ сте член на политическа партия;
 • да НЕ получавате финансиране от друга организация за участието си в Програмата.
  Подробности за Националната програма „Управленски умения“ на Българското
  училище за политика можете да видите тук: https://schoolofpolitics.org/2010/11/26/info-
  nacionalna-programa/

Българско училище за политика „Димитър Паница“ вече 20 години обучава
политическите и гражданските лидери на България в Националната си програма
„Управленски умения“. За тези десетилетия над 800 лидери на България са завършили
успешно Програмата. Сред тях са министри, евродепутати и депутати в българския
парламент, представители на съда, прокуратурата, бизнеса, неправителствени и
професионални организации.
Начин за кандидатстване: Чрез онлайн номинационната форма –
https://schoolofpolitics.org/nomination-form/

Краен срок за кандидатстване: Документи за кандидатстване за стипендии се
приемат до 30.11.2023 г.