„Контрапропаганда близо до вас” – подобряване на капацитета на местни медии и местни информационни сайтове за справяне с дезинформацията и фалшивите новини (2023 – 2025)

Проектът има за цел да удовлетвори нуждата от изграждане на капацитет на журналистите от местните медии и информационни сайтове, за разпознаване и справяне с дезинформацията и с фалшивите новини по отношение на ценностите, целите и политиките на Европейския съюз. Очакванията са проектът да обхване 42 журналисти от местни медии, подбрани сред областните центрове и общини с население над 25000 жители. В краткосрочен план изпълнението на проекта ще повиши техните знания, умения и чувствителност към дезинформацията и фалшивите новини, съответно и ще повиши качеството на съдържанието в техните медии. Дългосрочно – чрез публикуването на стандартизираните текстове и чрез ангажимента на журналистите към съдържанието на работата им, ще се постигне и повишаване на информираността за дезинформацията и фалшивите новини и сред широката общественост, съответно до подобряване на знанията им за ценностите ЕС.

Инициатива „Контрапропаганда близо до вас” – подобряване на капацитета на местни медии и местни информационни сайтове за справяне с дезинформацията и фалшивите новини“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).

Повече подробности за проекта може да намерите тук.