Българско училище за политика „Димитър Паница“ с награда от Центъра за развитие на човешките ресурси в категория „Образование за възрастни“ 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ беше отличено с награда в категория „Образование за възрастни“ от Центъра за развитие на човешките ресурси за качествено изпълнение на проект „По-добри дигитални умения на екипа и обучителите на БУП за по-ефективни онлайн обучения и по-добра ангажираност на целевите групи“. Наградата беше връчена по време на Валоризационна конференция 2023 на тема „Активното гражданство в Европа“ от проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката. Събитието се състоя на 05 декември 2023 г. в град София.