Обучение на библиотекари от американските корнъри в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София

Българско училище за политика „Димитър Паница“ проведе обучение на  библиотекари от американските корнъри в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София на 22 и 23 февруари в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, Бургас. Екипът от обучители запозна библиотекарите с различни важни теми като: гражданското участие в процеса на вземане на решения и ролята на посланията и тяхната успешна комуникация за активиране на участието на младите хора в политическите и обществени процеси. Обучението е част от дейностите, насърчаващи гражданското участие на младите хора в рамките на проект „Зависим от теб“ подкрепен от Американското посолство в София и изпълняван от Фондация „Глобални библиотеки – България”.