Активни жени – просперираща демокрация (2024)

Основната цел на проекта е по-активното участие на жените в политическия живот в областите Благоевград, Разград и Кърджали чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения на местно ниво.  Тя ще бъде постигната чрез провеждането на серия от обучения, базирани на предварително проведен задълбочен анализ на нуждите на целевата група.

Повече подробности за проекта може да намерите тук.

Проектът се финансира от проект PROTEUS на Transatlantic Foundation, съфинансиран от Европейския съюз.