Могат ли възрастните хора да бъдат активни по зелените теми? И как да им помогнем да намерят интересни креативни дейности, чрез които да останат активни и социално ангажирани?

На тези въпроси отговаря проектът „SenGA – „Възрастни хора в зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите” (2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169). Дългосрочната му цел е да се повиши осведомеността на възрастните хора и на експертите и обучителите, работещи с тях, за рециклирането, кръговата икономика, „зелените“ и екологични решения и да се създадат подходящи обучителни ресурси в тази сфера, за да се подпомогне активното остаряване и социалното включване на по-възрастните поколения.

Затова разработихме Интерактивен обучителен наръчник как да ангажираме възрастните хора в креативно рециклиране и „зелени“ дейности и организирахме серия от практически работилници, в които участниците тестваха предложените дейности и показаха, че когато има желание, възрастта няма значение. В част от работилниците се включиха и възрастни хора с деменция от Домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък, които изпробваха част от дейностите и доказаха тяхната приложимост дори и за тази целева група.

За да помогнем на активните по-възрастни хора и на експертите и обучителите, които работят с тях, да имат на разположение подходящи и лесни за приложение методологически и практически материали, разработихме:

  • Насоки как да ангажираме възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика. Те включват 2 части:
    • Основни принципи на опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика;
    • Създаване на подходяща обучителна среда за възрастни обучаеми (60+) и основни принципи на ефективното ангажиране на възрастни хора в образователни и местни инициативи;
  • Ресурсна библиотека с 39 добри практики и примери за местни екологични и творчески инициативи, инициирани и организирани от възрастни хора. Материалите са подредени в лесна за навигация база-данни. Ползвателите могат да избират между две възможности – да прегледат цялата база-данни или да изберат определен филтър и да отидат директно към материалите от съответната категория. Така спестяват време и имат директен достъп до ресурсите, от които се нуждаят. Можете да разгледате Библиотеката на следния линк.
  • 6 комплекта с 18 практически дейности за креативно рециклиране и кръгова икономика, подходящи за възрастни хора. Всеки комплект се състои от 3 дейности за креативно рециклиране на различни по вид ресурси, в т.ч. плат и стари дрехи, метални елементи, CD и DVD, пластмаса, хартия и картон, дървен материал и части от мебели, стъклени части и предмети, огледала и др. Всяка дейност включва обяснение стъпка по стъпка как да бъде изпълнена, както и полезни съвети как да се адаптира към по-възрастните поколения. Дейностите са с различни нива на сложност – някои са съвсем прости и за подходящи за възрастни хора с увреждания и с деменция, докато други са по-сложни и изискват по-високо ниво на стъчност и фина моторика. Дейностите са подредени по комплекти в лесна за навигация база данни и са достъпни на следния линк – https://activegreenseniors.eu/bg/interactive-tot-handbook-2/;  
  • Допълнителен модул с 3 урока как да превърнем дейности по приложно изкуство в предприемаческо начинание;
  • Серия от кратки видеа с примери от практическите работилници, които показват предложените дейности и доказват, че по-възрастните поколения са също толкова креативни и умели, независимо от напредването на годините. 

Като дългосрочен резултат от проекта искаме да положим началото на неформална мрежа от „ВЪЗРАСТНИ ПОСЛАНИЦИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЯ“ и обучители на възрастни хора, които промотират концепцията за активното остаряване, кръговата икономика, рециклирането и „зелените“ и природосъобразни решения и увличат другите след себе си.  

Искате ли да разгледате предложените материали и да обогатите познанията си за кръговата икономика, рециклирането и обучението на по-възрастните поколения? Или да намерите нови идеи как да въвлечете възрастните хора в интересни дейности по приложно рециклиране? Разгледайте Интерактивния обучителен наръчник и 6-те комплекта с 18 практически дейности за креативно рециклиране и кръгова икономика, подходящи за възрастни хора! Можете да ги намерите на интернет страницата на проекта на следния линк –  https://activegreenseniors.eu/bg/interactive-tot-handbook-2/. Всички ресурси и материали са със свободен достъп! 

Проектът „SenGA – „Възрастни хора в зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите” (2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169) е съ-финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. Партньорството включва 6 организации от 5 европейски държави – Българско училище за политика „Димитър Паница“ (https://schoolofpolitics.org/) и Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ (https://arti-ed.com/) от България, Forum CSRD (http://forum-csrd.org.mk/) от Република Северна Македония, Adam Mickiewicza University (https://amu.edu.pl/en) от Полша, ASSET BASILICATA (https://www.assetbasilicata.it/asset/sitereload/1) от Италия и STP Consulting (https://www.facebook.com/Stpeuropa) от Испания. 

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта на адрес: www.activegreenseniors.eu.