Филантропия и работа с домовете

Категория

Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Основателят на училището Дими Паница и част от членовете на Управителния съвет са филантропи с дълъг и богат опит. Настоящите участници и завършилите програмите на училището са активно ангажирани с различни общественополезни каузи, които подкрепят на доброволчески начала и финансово – чрез...
Read More

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма