Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Основателят на училището Дими Паница и част от членовете на Управителния съвет са филантропи с дълъг и богат опит. Настоящите участници и завършилите програмите на училището са активно ангажирани с различни общественополезни каузи, които подкрепят на доброволчески начала и финансово – чрез дарителски инициативи. Всеки випуск на Националната програма избира своя кауза, по която работи след завършване на обучението.

Нашето разбиране е, че дарителството не трябва да бъде затваряно в рамките на епизодични кампании, че благотворителността е ценност, която е неотменна част от лидерството, и че е нужно културата на филантропия да се възпитава сред младите българи. Затова от години работим активно за превръщането на филантропията от еднократен акт на дарителство в дългосрочен личен ангажимент, който променя обществото към по-добро.

За да постигнем това, ние подпомагаме гражданските и политическите лидери с информация, знания и конкретни умения за работа по обществено значими каузи, поставяме на публично обсъждане проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас, отделяме внимание на ефективността от направените дарения и как резултатите от тях се комуникират обратно с дарителите. Съвместно с други организации обсъждаме идеи и възможности за конкретни политики, които да улеснят процеса на даряване.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите (2015-2016г.)

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

Насърчаване на филантропията в България (2012 – 2014 г.)

Насърчаване на филантропията в България (2011 – 2012 г.)

Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институции (2010 – 2012 г.)