Иван Начев

Иван Начев

Изпълнителен Директор

Биография

Иван Начев е български политолог, експерт по политическа интеграция на Европейския съюз. Завършва Политология в СУ „Свети Климент Охридски“, специализира европейска интеграция в Центъра за европейски изследвания и в Центъра за европейско управление на Университета в Нотингам, Великобритания. От 1993 година е преподавател в депратамент „Политически науки“ на Нов български университет. Интересите му са в областта на политическата теория и практика, европейските интеграционни теории, стратегии и политически практики.Бил е директор на единственото в България списание за политически анализи и прогнози „Български наблюдател“, главен редактор на списание “Политически анализи”.Член е на: Българската асоциация по политически науки, Асоциацията за европейски изследвания (ECSA) и на Екип Европа към Представителството на Европейската комисия в България.Има редица публикации в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, изследването на политическите елити и развитието на креативните икономики на страните – членки на ЕС, на български, английски, френски и турски език.