Аз гласувам за Европа: Българските младежи гласуват в изборите за Европейски парламент (2009 г.)

 

Описание на проекта

Основната цел на проекта е да насърчи участието на младите хора в България, 18-25 години, в изборите за Европейски парламент през 2009 г., като създаде нови модели и канали за комуникация между младежки групи и политическите партии и кандидати за парламента, и нови модели за мобилизиране на гласуващите в предизборния период. Коалицията от четири неправителствени организации, създадена за осъществяване на проекта, ще работи за включване на младите хора в изборите, като предоставя безпристрастна и обективна информация по ключови теми, водещи в предизборната кампания и платформите на кандидатите. За да изпълни целите си, проектът ще използва възможно най-голям набор от дейности и механизми, които са характерни за комуникацията, обмена на идеи, контакти, между младите хора днес: форматът на Facebook, чрез уебстраница и блогове, дискусионни форуми, за да се насърчи участието на младите хора в дебати и онлайн срещи с кандидатите за европейския парламент. Основните очаквани резултати от тази информационна кампания ще бъдат повишаването на избирателната активност и процента на гласували младежи, в сравнение с изборите през 2007 г. Дейностите по проекта ще помогнат и за изграждане на по-силно чувство за принадлежност към европейската общност на българските младежи, в най-новата страна-членка на ЕС.

 

Целева група

Млади хора 18-25 години, студенти, работещи младежи, младежи гласуващи за първи път, младежи от ромски произход

 

Период на изпълнение

1 февруари 2009 – 31 юли 2009

 

Цели на проекта

 • Мобилизиране на младите хора за участие в изборите за Европейски парламент

 • Повишаване на избирателната активност, по-специално на младежи, гласуващи за първи път и от малцинствени групи

 • Организационна подкрепа на младежки организации за мобилизиране на вота

 • Подобряване на достъпа до информация и въвеждане на нови модели за участие на младите хора в европейския политически живот, чрез модерни средства за комуникация (интернет, онлайн дискусии, блогове, YouTube, телевизия)

 • Предоставяне на обективна информация за предизборните теми и дебати, чрез сътрудничество с информационния офис на Европейския парламент в България

 • Подпомагане на процеса на цивилизован диалог и дебат между младите гласоподаватели и кандидатите за депутати от политическите партии

Основни дейности

Основните дейности по проекта са фокусирани върху създаването и разпространението на информационни материали и дейности за мобилизиране на младите хора за участие в изборите:

 • създаване на уебстраница с блогове, дискусионни форуми, онлайн дискусии с кандидати за европейски депутати

 • информационни листовки и материали, изпращане на SMS и електронни писма за мобилизиране на гласуващите

 • информационни дни в университетски градове в страната

 • „Дебататон” – серия от дебати в университетски градове и профилирани младежки общности с участие на настоящи български депутати в Европейския парламент; дебатите ще бъдат записани и предавани от Re:TV

 • Обобщаващ доклад-оценка на дейностите и избирателните нагласи на българската младеж

Партньори

Женска асоциация за развитие ЖАР

Асоциация “Различни и равни“

Rе:TV

 

Финансиране

Проектът е финансиран от програма “Youth in Action” на Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Брюксел)

 

Резултати

 • Повишена избирателна активност в сравнение с изборите през 2007 г.

 • Създаване на нови механизми за включване на младежите в дебата за общо европейско бъдеще

 • Подобряване на капацитета на младежки и студентски организации за включване на младите хора, преди всичко тези от малцинствени групи, в политическия живот в страната и Европа

 • Създаване на мрежа от организации и групи работещи в областта на младежки проблеми и политики

Статус

Завършил