Европейската и атлантическата интеграция: пътят към демокрацията за Украйна

 

Описание на проекта

Българското училище за политика, в сътрудничество с Института за евро-атлантическо сътрудничество (Киев), разработи инициатива за подпомагане на демократичната общност в Украйна в усилията й за присъединяване на страната към евро-атлантическата общност. Тези усилия имат дългосрочни последици за консолидацията на демокрацията и необратимостта на демократичните процеси в Украйна, за стратегическия и геополитически баланс и стабилността в Черноморския регион, и за икономическото развитие във вътрешен и регионален план. Идеята на проекта е да организира работни срещи и пресконференции, на които да бъде споделен българският опит от интеграцията към ЕС и НАТО с украински експерти, активисти от неправителствени организации и по-млади политици, които имат влияние в публичния живот на тяхната страна. Крайният резултат от тези усилия е публикуването на книга-пътеводител, която обобщава резултатите от тези срещи.

 

Срок на проекта

януари – юли 2009

 

Цели на проекта

  • Да насърчи работните партньорства между български и украински експерти и да надгражда резултатите от съвместните дейности. Тази цел впоследствие трябва да се разшири и да включи хора, упълномощени да вземат решения на различни управленски равнища, за да се идентифицират по-специфични казуси и да се обмислят практически решения
  • Да дискутира и анализира с експерти и политици от Украйна и България перспективите за евро-атлантическата интеграция на Украйна; да идентифицира основните предизвикателства и да се опита да намери практически решения, които да доведат до изработването на пътна карта за интеграцията на Украйна в ЕС и НАТО; да увеличи гражданското участие в този процес
  • Да публикува практически двуезичен пътеводител (на английски и украински език) с основните резултати, предизвикателства, решения и препоръки. Публикацията може да бъде разпространена сред правителствените институции и неправителствените организации в Украйна

Основни дейности по проекта

  • Публикуване на двуезична книга на английски и украински език с принос от български и украински експерти
  • Пресконференция във връзка с публикуването на книгата в Киев и работна среща между българските и украинските експерти
  • Пресконференция в София и работна среща между българските и европейските експерти

Партньори по проекта

Институт за евро-атлантическо сътрудничество (Киев)

 

Финансиране на проекта

Проектът се финансира от Черноморския тръст за регионално сътрудничество

 

Статус на проекта

Завършил

 

Резултати

Съставяне на двуезична книга/пътеводител на английски и украински език с принос от български и украински експерти

 

Участници в проекта

Български и украински експерти