Пътят на Украйна към ЕС и НАТО и опитът на България

 

Описание на проекта

Целта на този проект беше да предостави експертен опит и краткосрочно обучение на политици, експерти и представители на правителствения и неправителствения сектор от Украйна по въпроси, свързани с евентуалното бъдещо членство на страната в ЕС и НАТО. Българското училище за политика организира семинар за украински НПО, експерти и политици, които да дискутират заедно с българските си колеги главните пречки и препятствия по пътя на присъединяването към ЕС и НАТО. Българските експерти, политици и университетски преподаватели споделиха своя опит и уроците от последните няколко години от процеса на интеграция към ЕС и НАТО. Участници в семинара бяха девет експерти от Украйна и единадесет от България. Той беше съвместно организиран от Българското училище за политика и Института за политически и правни изследвания и беше проведен на 16 – 17 ноември 2007 г. във Велинград.

 

Срок на проекта

4 юли 2007 г. – 31 март 2008 г.

 

Цели на проекта

 • Да предостави информация и експертен опит на украински политици и представители на експертната общност по отношение на процедурите и различните стъпки в процеса на присъединяване към Европейския съюз и НАТО

 • Да засили двустранната комуникация и сътрудничество между политици, НПО и експерти от България и Украйна по въпросите на регионалната сигурност и сътрудничество в контекста на интеграционните процеси

 • Да изработи доклад с практически препоръки, които да бъдат отправна точка за украинските политически партии и публични институции, ангажирани с присъединителния процес

Основни дейности по проекта

 • Изработване на казуси за практическо обучение

 • Подготовка на обучителни материали и презентации

 • Организиране и провеждане на семинара

 • Разработване на доклад

Теми на курса

 • Членството в НАТО и присъединяването към ЕС

 • Икономически последици от интеграционния процес

 • Юридически последици от интеграционния процес

 • Публичните възприятия в предприсъединителния и следприсъединителния период

 • Ефектите от европейската интеграция върху демократизацията на политическите партии

 • Бъдещето на ЕС: изводите за България и Украйна

Партньори по проекта

Българско училище за политика, Институт за политически и правни изследвания (София) и Украински Институт за Евроатлантическа интеграция

 

Финансиране на проекта

Проектът е финансиран от Демократичната комисия към посолствата на САЩ в София и Киев

 

Статус на проекта

Завършен

 

Резултати

Резултатите от организирането на семинара бяха практическото обучение и обмяната на информация и добри практики. Резултатите, базирани на опита на България, добит през годините на преход към демокрация, бяха обобщени в доклад, като втора фаза и краен продукт на проекта. Целта му беше да очертае някои основни стъпки и да предложи препоръки, които да подпомогнат Украйна по пътя й към Европейския съюз и НАТО. Докладът може да бъде видян на интернет страницата на Българското училище за политика на адрес http://www.schoolofpolitics.org/pubin.php?ID=35.

 

Участници в проекта

 • Атанас Семов, Преподавател по право на ЕС в Софийския университет

 • Александър Политов, Програмен координатор, Българско училище за политика

 • Бойко Василев, Водещ на предаването „Панорама” по БНТ

 • Георги Карасимеонов, Професор и ръководител на катедра „Политически науки” в Софийския университет

 • Лилия Левандовска, Проектен координатор, Украински институт за евроатлантическа интеграция

 • Мария Шивергева, Доцент по европейска икономическа интеграция към катедра „Политически науки” в Нов български университет

 • Милен Любенов, Асистент по сравнителна политология в катедра „Политически науки” на Софийския университет

 • Наталия Шаповалова, Политически анализатор, Международен център за политически изследвания, Киев

 • Олександър Макобрий, Главен консултант, Национален център за евроатлантическа интеграция

 • Оллександър Сушко, Директор изследвания, Институт за евроатлантическа интеграция

 • Олексий Харан, Професор, Kyiv Mohyla Academy

 • Олександър Палий, Експерт, Институт за външна политика към Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Украйна

 • Роман Чайковски, Заместник главен редактор, Радио „ЕРА”

 • Светлана Ломева, Изпълнителен директор, Българско училище за политика

 • Светослав Малинов, Народен представител, Преподавател по политически науки в Софийския университет

 • Светослав Терзиев, Политически анализатор във в. „Сега”

 • Свитлана Горобчишина,  Shevchenko Kyiv State University, исторически факултет

 • Велизар Шаламанов, Председател на на Асоциация „Джордж маршал” – България

 • Володимир Хорбах, Политически анализатор, Институт за евроатлантическа интеграция

 • Живко Георгиев, Преподавател в Софийски университет, Директор изследвания към ГАЛЪП Интърнешънъл