Подобряване образа на политическите партии в Югоизточна Европа

 

Описание

Общата цел на този проект бе да се организира конференция, на която да бъдат дефинирани върху една сравнителна основа главните проблеми и предизвикателства пред вътрешното функциониране на политическите партии в региона. Проектът постави акцент върху вътрешнопартийната демокрация в опит да предложи практически и нормативни решения за увеличаване на прозрачността в дейностите на политическите партии, за по-добра комуникация между тях и гражданското общество, и за подобряването на организационния капацитет на политическите партии в региона. Целта на проекта беше да създаде едно по-добро разбиране за демокрацията вътре в политическите партии на Балканите, която е главна предпоставка за разширяването на демократичната политическа култура в региона. Основната задача на конференцията, организирана по този проект, беше да постави норми и стандарти за вътрешнопартийна демокрация, да измери партиите спрямо тези стандарти и  да направи резултатите публични.

 

Срок

15 май – 15 декември 2006

 

Резултат

Конференцията, организирана от Българското училище за политика в партньорство с Института за политически и правни изследвания и с любезната подкрепа на Демократичната комисия при посолството на САЩ в България, беше проведена в хотел „Сентрал парк”, София, на 24 – 26 ноември 2006 г. Крайният резултат от конференцията беше публикуването на книга със събраните теоретични доклади и изводи на анализаторите и експертите от по-долу изброените страни, които участваха в конференцията.

Целта на конференцията беше да събере заедно експерти и политици от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия,  Хърватско и Косово, които да дискутират различни въпроси, отнасящи се до политическите партии и тяхната проява в политическите системи на съответните им страни.

 

Участници

Проф. Георги Карасимеонов и Светлана Ломева (България), Горан Чулар (Хърватско), Гордан Георгиев (Македония), Душан Павлович (Сърбия), Ено Тримчев (Албания), Давор Вулетич (Босна и Херцеговина), Лаура Крйезиу и Лабинот Салиху (Косово)