По време на предизборната кампания за местни избори 2007, Българското училище за политика организира 5 обществени дебата с представители на местното гражданско общество и кандидатите за кметове. Инициативата бе подкрепена от Тръст за гражданско общество в Централна и Югоизточна Европа и осъществена в партньорство с Фондация за развитие „Читалища”; Фондация за реформа в местното самоуправление и Болкан Асист. Местните дебати бяха заснети от Българската национална телевизия и излъчени с цел разпространяване основната идея на проекта – стимулиране на гражданската активност по време на местните избори и информирано гласуване.