Конференция „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции върху икономиката“

niskovaglerodni

Шест милиона нови работни места ще бъдат разкрити в Европа, европейските инвестиции ще нараснат от 18 на 22% от БВП, а икономиката ще расте с 0,6% на година допълнително, ако Европа намали парниковите газове с 30% до 2020 година. В момента целта, която си поставят държавите, е намаление с 20 на сто.

Данните са от икономическия доклад „Нов път за растеж на Европа“, изготвен от Института за изследване на въздействието на климата в Потсдам. Той ще бъде представен в рамките на форума „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции върху икономиката“, който ще се състои на 28 ноември от 9.00 часа в залата на Посолството на Федерална република Германия в България ул. Фр. Жолио Кюри 25, София.

Конференцията се организира от Българското училище за политика „Димитър Паница“, Посолството на Федерална република Германия в България и Посолството на Великобритания в България. Нейната цел е да представи и обсъди предизвикателствата пред нисковъглеродните инвестиции в българската икономика в навечерието на 17-ата конференция на ООН по изменението на климата в Дърбан,Южна Африка.

На форума ще се обсъждат възможностите за въвеждането на технологии с ниски емисии на въглероден диоксид и различните национални, европейски и глобални източници за финансиране на такива инвестиции. Участниците ще дискутират потенциалната роля на България като регионален център за развитие и финансиране на нисковъглеродно развитие и как новите, по-амбициозни цели на ЕС за намаляване на емисиите ще повлияят върху националните икономики. По време на конференцията ще се осъществи обмен на знания и идеи между немски, английски и български политици, икономически анализатори и бизнес лидери.

За откриващата сесия са поканени министърът на околната среда и водите Нона Караджова и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Сред говорителите са Сара Волф-Институт за изследване на въздействието на климата в Потсдам, Карстен Зах-Министерство на околната среда на Германия, Натали Майлс-Министерство на енергетиката и климатичните промени на Великобритания,Делян Добрев-зам. министър на икономиката, енергетиката и туризма, Димитър Дуков-изпълнителен директор на фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници.

Програмата можете да намерите тук.