ЗАПОЧНА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ 2020

Проектът на Енергийната стратегия на България 2020 е вече публикуван на сайта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и от няколко дни тече едномесечният срок за обществено обсъждане и внасяне на становища.

Документите на енергийната стратегия, екологичната оценка и оценката на съвместимостта със зоните по Натура 2000, както и стандартен въпросник за консултации, можете да изтеглите от тук.