Саша Безуханова: „Вие сте следващата вълна политици – модерните млади хора с обществено значими каузи”

bezuhanova

„Вие сте следващата вълна политици – модерни млади хора с каузи, които имате време да осъществите.” Това каза специалният гост на деня Саша Безуханова, член на Управителния съвет на Българското училище за политика, пред участниците в Националната програма „Управленски умения”. Тя говори за е-демокрацията, е-управлението и е-участието. Подчерта важността на големите международни инвеститори за промяна на бизнес културата у нас и за създаването на нови модели на мислене. Саша Безуханова, която наскоро оглави стратегическото направление на Хюлет-Пакард за работа с публичния сектор в развиващите се пазари, а работата й обхваща 63 страни, гостува в рубриката „З0 минути с…”.

 

Вторият ден на програмата започна с лекция на политолога Огнян Минчев и социолога Цветозар Томов. Те направиха кратък анализ какво представляват партиите, как се развиват и променят във времето и кои са днешните предизвикателства пред тях. По време на работата в малки групи участниците обсъждаха варианти как да бъдат финансирани партиите.

Друг акцент в програмата бе темата как и доколко политиците трябва да се съобразяват с общественото мнение и исканията на гражданите. Социолозите Боряна Димитрова и Кольо Колев се опитаха да отговорят нужно ли е и да следим пулса на общественото мнение и какви са основните правила за четене на социологическа информация. Практическата задача бе свързана с анализ на данни от социологическо проучване и определяне на таргет групи, в които различни политически партии да търсят подкрепа за политиката си.

Курсистите участваха и в симулация на телевизионен дебат на тема „За и против допълнителното материално стимулиране на държавната администрация” с водещ журналиста от БНТ Бойко Василев.