Крис Матлън: „Лидерът трябва да е неукорим в поведението си и в личен, и в професионален план”

cris

„Лидерът е този, който носи отговорност. Лидерът е този, който създава нормите на етичното поведение. Той трябва да дава личен пример всеки ден. Защото служителите гледат какво прави ръководителят на организацията и ако видят конфликт на интереси, самите те са склонни да влязат в такъв.” Това обясни директорът на фондация „Америка за България” Крис Матлън пред участниците в Националната програма „Управленски умения”. Той беше гост в модула „30 минути в компанията на…” Темата на лекцията на Крис Матлън бе бизнес етиката. Той даде множество примери от САЩ за мерките за превенция на лоши бизнес практики. Матлън представи основните правила на закон „Сарбейнс-Оксли”, регулиращ корпоративните одити. Той подчерта, че макар и да е доста скъпо за малките и средни фирми да въведат  част от мерките, предвидени в документа, това е цената, която бизнесът плаща, за нарушаването на етичните норми.