Програмен координатор

logo_malko

Българското училище за политика „Димитър Паница” търси да назначи
Програмен координатор

Кандидатите трябва да притежават:
• минимум 2 години професионален опит в публичния сектор,
• магистърска степен по екологичен мениджмънт и/или екология и устойчиво развитие и/или икономика и/или политически науки науки и/или международни отношения и/или европеистика и/или публична администрация и/или социално управление и/или хуманитарни науки,
• опит в писането и управлението на проекти, в координацията между различни заинтересовани страни, в търсенето и идентифицирането на потенциални донори,
• отлични комуникативни умения,
• да владеят отлично английски език, владеенето на немски език е предимство,
• да познават българския политически живот и основните институции,
• да притежават отлична писмена култура,
• да боравят добре с офисни приложения.

Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо до 25 юни на е-mail: office@schoolofpolitics.org
Месторабота: София