Леандър Литов „ЦЕРН е пример за екипност и толерантност”

03_11_2012

Ръководителят на катедра „Атомна физика” в СУ „Св. Климент Охридски” и на българския екип от учени към ЦЕРН доц. д-р Леандър Литов разказа на участниците в Националната програма на Българското училище за политика „Димитър Паница” за проектите на института. Той подчерта, че в ЦЕРН работят заедно учени и инженери от цял свят, а проектите се финансират съвместно от държавите-членки. Леандър Литов беше специален гост в панела „30 минути в компанията на…”

Сутрешната програма на четвъртия ден от семинара „Лидерство, организация, комуникация” беше посветена на уменията за водене на преговори. Лектори по темата бяха медиаторите Албена Комитова и Севдалина Александрова. Следобед д-р Емилия Занкина от Американския университет в България представи как се прави анализ на заинтересованите страни, а Борис Гюров от Института за изследване на обществата и знанието към БАН обясни базови моменти от теорията на игрите.