Саша Безуханова: „Лидерът трябва да е първопроходец и да вярва в своята кауза”

sasha_31_10

Какъв  трябва да бъде лидерът на 21 век и кои са предизвикателствата пред лидерите у нас и  в Европа – това бе един от основните акценти във втория ден от курса „Лидерство, организация, комуникация” от Националната програма  „Управленски умения”.

В презентацията си Саша Безуханова, председател на УС на Българското училище за политика „Димитър Паница”, постави акцент върху качествата на съвременния лидер и предизвикателствата, които стоят пред лидерството у нас. Тя добави, че сред най-важните въпроси, на които младите лидери трябва да търсят отговор, са има ли България обща национална кауза и етична платформа и споделени ли са те.

В своята лекция посланик Пьотр Свиталски, директор на дирекция „Планиране на политики” в Съвета на Европа, очерта няколко сценария за бъдещето на Европа. Той подчерта, че приоритет в момента е да възстановим икономическия растеж на Стария континент и посочи два фактора, които неутрализират ролята на технологиите за растежа – демографията и неравенството.

Следобедните сесии бяха посветени на ефективното говорене и убеждаващата комуникация. Проф.Иванка Мавродиева говори за моделите на политическо говорене и реторическите похвати, които увличат аудиторията. Мирослав Мавров представи основните правила за участие в политически дебати.

Участниците проведоха политически дебат на тема „За или против задължителното гласуване на избори”.