Иван Станчов: „Дарителството е любов и надежда”

stanchov new

Има ли морал в политиката и къде се къса връзката между политиката и обществото? С лекция и дискусия по тази тема започна третият ден от курса „Лидерство, организация, комуникация”, който се провежда в Правец. Доц. Даниел Смилов, преподавател  в СУ „Климент Охридски” и програмен директор в Центъра за либерални стратегии, направи кратък исторически преглед на философските възгледи за връзката между морал и политика и даде примери от различни изследвания за политическата отговорност и отношението към политиката като професия.

Умението да се управляват конфликти и кризи, видовете конфликти и подходящи стратегии за тяхното решаване бяха акцент в лекцията на Найден Николов, преподавател по социална психология и директор на консултантска компания.  Медиаторите Албена Комитова и Севдалина Александрова запознаха участниците с изкуството да се водят ефективни преговори. В рамките на работата в малки групи участниците в курса решаваха конфликти и водиха „меки” и „твърди” преговори.

Специален гост в рубриката „30 минути в компанията на…” бе посланик Иван Станчов, който сподели с участниците мотивите си да създаде Карин дом и фондация „Гаврош” във Варна и да работи за популяризиране на дарителството у нас. „Дарителството е любов и надежда”, каза посланик Станчов и допълни, че човек трябва не само да получава, но и да дава. Това е начинът да живеем в един по-добър свят и една по-добра България.

Участниците получиха и две книги за филантропията, издадени от Българското училище за политика с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюърт Мот”.