Регионална програма за Украйна

От 2007 година Българското училище за политика „Димитър Паница“ работи активно за подпомагане на демократичната общност в Украйна в усилията й за присъединяване на страната към евроатлантическата общност и към Европейския съюз. Тези усилия имат дългосрочни последици за консолидацията на демокрацията и необратимостта на демократичните процеси в Украйна, за стратегическия и геополитически баланс и стабилността в Черноморския регион, и за икономическото развитие във вътрешен и регионален план. В партньорство с водещи украински неправителствени организации Българското училище за политика организира работни срещи, конференции и обучения с участие на политици, експерти и представители на правителствения и неправителствения сектор по въпроси, свързани с евентуалното бъдещо членство на страната в ЕС и НАТО.

Събитията от последната година в Украйна значително увеличават геополитическата и икономическа несигурност с преки отрицателни въздействия върху икономиките на Украйна и на региона като цяло. Ескалиращата конфронтация между Украйна и Русия причинява икономически проблеми и застрашава цялостния процес на възстановяване в Източна Европа. Тя е значим фактор и за глобалната сигурност. Ето защо работата в региона за насърчаване на процеса на демократизация е един от приоритетите в дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“.

Изпълнени проекти 

Дискусия по проблемите на Украйна с участието на Игор Когут, изпълнителен директор на Украинското училище за политика (2014 г.)

Европейската и атлантическата интеграция: пътят към демокрацията за Украйна (2009 г.)

Пътят на Украйна към ЕС и НАТО и опитът на България (2008 г.)